Toimitusehdot

RAKENTAJA.FI-VERKKOKAUPPA – TOIMITUSEHDOT

1. TOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

Rakentaja.fi-Verkkokauppa (jäljempänä ”Kauppa) on Schibsted Suomi Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”, Y-tunnus: 2275579-7) tuottama ja ylläpitämä palvelu, jonka avulla asiakkaat (jäljempänä ”Asiakas”) voivat tehdä suoria ostoja Kauppaan liittyneiltä rakennusteollisuuden yrityksiltä sekä yhteistyöyrityksiltä. Asiakkaat voivat tehdä kyseisille yrityksille tarjouspyyntöjä haluamistaan tuotteista. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Myyjän ja Asiakkaan välillä Asiakkaan Kauppaan tekemiin tilauksiin. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan myös Rakentaja.fi-verkkopalvelun yleisiä käyttöehtoja.

2. TILAAMINEN

 1. Osapuolia sitova sopimus syntyy, kun Myyjä on vastaanottanut Asiakkaan tilauksen. Asiakas saa tilauksestaan vahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistus on myös tulostettavissa suoraan verkkosivulta tilauksen tekemisen jälkeen.
 2. Kaupassa olevat tuotteet on tarkoitettu ainoastaan Asiakkaan käyttöön. Tuotteita ei toimiteta jälleenmyytäväksi.
 3. Myyjä varaa oikeuden rajoittaa tuotteiden tilausmääriä. Tilausmäärän rajoitus voi tulla kyseeseen esim. tuotteen huonon saatavuuden vuoksi.
 4. Asiakas voi peruuttaa tilauksen missä tahansa vaiheessa ennen kuin Asiakas on vastaanottanut tuotteen ilmoittamalla peruuttamisesta Myyjälle, sekä palautusehtojen kohdassa 3 tarkoitetulla tavalla 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

3. HINNAT

 1. Kaupassa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 % tai 10%). Toimituskulut on ilmoitettu jokaisen tuotteen toimitus-välilehdellä. Myyjä varaa oikeuden hinnanmuutoksiin.
 2. Mikäli tuotteen hinta on noussut tilauksen tekemisen jälkeen, mutta ennen kuin tuote on toimitettu Asiakkaalle, tuotteen hinta on tilauksen tekemishetkellä ilmoitettu hinta.

4. TOIMITUS

 1. Tuotteen sitoumukseton toimitusaika on noin yksi (1) viikko. Mikäli tuote toimitetaan suoraan tavarantoimittajan tehtaalta, toimitusaika varmistetaan erikseen tilauksen yhteydessä. Toimitusaika voi vaihdella varastotilanteen mukaan. Tilaus voidaan jakaa myös useampaan erään.
 2. Tuote toimitetaan Asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan postitoimipaikkaan Asiakasta lähinnä olevaan postikonttoriin tai matkahuoltoon (*). Mikäli Asiakas ei nouda tilausta, sitä säilytetään postikonttorissa saapumisviikon lisäksi kaksi (2) seuraavaa kalenteriviikkoa, minkä jälkeen tuote palautetaan Myyjälle. Tänä aikana Asiakkaalle ilmoitetaan tilauksen saapumisesta kahdesti. Osa tuotteista on sellaisia, että ne voidaan toimittaa Asiakkaan postilaatikkoon. Kodinkonetoimitukset ja muut isommat tuotteet toimitetaan kotiinkuljetuksella suoraan Asiakkaalle. Toimitustapa ilmoitetaan tilauksen tekemisen yhteydessä. Tuotteita toimitetaan ainoastaan Manner-Suomeen.
 3. Myyjä pidättää oikeuden evätä tilauksen tarvittaessa. Tilauksen epäämisestä ilmoitetaan Asiakkaalle.
 4. Ruduksen pihakivien ja pihatuotteiden kanssa noudatamme Ruduksen toimitusehtoja, joihin pääset tutustumaan tästä: https://kauppa.rakentaja.fi/rudus-toimitusehdot/

* Messuliput toimitetaan sähköisenä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan on huolehdittava, että ilmoittamassaan sähköpostiosoitteessa on riittävästi tilaa lippujen vastaanottamista varten.

5. TAKUU

Tuotteilla on valmistajan tai maahantuojan myöntämä takuu. Takuuajat vaihtelevat tuotteittain ja käyvät ilmi tilauksen yhteydessä.

6. MYYJÄN VASTUUN RAJOITUKSET

 1. Tuotteet myydään sellaisina kuin ne ovat. Asiakkaan tulee tutustua Myyjän Kaupassa esittämiin tuotekuvauksiin sekä muihin tietoihin huolellisesti. Asiakas ei voi vedota tavaran virheenä seikkaan, jonka hän olisi voinut huomata jo em. tietojen perusteella tilauksen tekemishetkellä. Sanottu ei kuitenkaan rajoita Asiakkaan oikeutta vedota virheeseen, jonka tämä havaitsee saatuaan tuotteen haltuunsa.
 2. Myyjä ei vastaa tuotteiden toimivuudesta tai soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen, eikä tuotteiden valmistajien esittämistä hinta- tai muista tuotteiden ominaisuuksiin liittyvistä tiedoista tai niiden oikeellisuudesta, eikä edellä mainituista seikoista aiheutuvista vahingoista.
 3. Myyjän vastuu tuotteen loppumisesta, huonosta saatavuudesta, viranomaismääräysten muuttumisesta aiheutuneista myyntirajoituksista, maahantuontirajoituksista tai muista vastaavista tuotteen saatavuuteen vaikuttavista tapahtumista rajoittuu aina kaupan purkamiseen ja maksetun kauppahinnan palauttamiseen.
 4. Myyjä ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei Myyjä ole aiheuttanut tällaista vahinkoa tahallisella tai törkeän huolimattomalla menettelyllään.

RAKENTAJA.FI-VERKKOKAUPPA – PALAUTUSEHDOT

 1. Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Palautusoikeutta ei kuitenkaan ole tuotteilla, jotka valmistetaan tai joita muunnellaan Asiakkaan toiveiden mukaisesti tai ne ovat tehtaalta asiakasta varten tilattuja tai joita ei tuotteen luonteen vuoksi voida palauttaa edelleen myytäväksi. Palautusoikeutta ei myöskään ole Osuuskunta Suomen Asuntomessujen pääsylipuilla.
 2. Palautusoikeus on ainoastaan tuotteilla, jotka ovat virheettömiä ja käyttämättömiä. Sanottu ei kuitenkaan rajoita Asiakkaan oikeutta avata pakkaus ja tutustua tuotteeseen samoin tavoin kuin jos tuote ostettaisiin liikkeestä.
 3. Asiakas voi peruuttaa kaupan ilmoittamalla siitä Myyjälle ja palauttamalla tuotteen Myyjän osoittamaan osoitteeseen 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Tilauksen noutamatta jättäminen toimitusehtojen 4.2 kohdassa tarkoitetussa ajassa katsotaan myös kaupan peruuttamiseksi.
 4. Myyjä palauttaa Asiakkaalle tämän maksaman kauppahinnan vastaanotettuaan tavaran. Asiakas vastaa tuotteen palauttamisesta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, jotka Myyjä veloittaa Asiakkaalta.
  1. Kun palautuksessa on kyseessä postipakettia suuremmat tuotteet, joiden kuljetukseen tarvitaan esim. nosturia ja/tai kuorma-autoa, vaihtelevat kuljetusmaksut suuresti riippuen esim. osoitteesta, kuljetusten saatavuudesta ja tieyhteyksistä. Siksi emme pysty antamaan näille tuotteille mahdollisen palautuskuljetuksen kustannusta etukäteen. Tarvittaessa se on tiedusteltava paikalliselta kuljetusliikkeeltä.

7. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

 1. Schibsted Suomi Oy:lla on oikeus muuttaa tilausehtoja, tuotteiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.
 2. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia.
 3. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan ja ne astuvat voimaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

8. TIETOSUOJA

Myyjä käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja palvelun tietosuojakuvauksen ja Schibsted Suomi Oy:n tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

9. ERIMIELISYYDET

 1. Myyjän ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.
 2. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Asiakkaan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, Asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi.

10. KULUTTAJASUOJA JA MUU LAINSÄÄDÄNTÖ

Näillä tilausehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.